(PO) SLEEK FINANCE s. r. o., IČO 35972491

Jesenského 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.5.2020 22:39:50Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
16.9.2019 7:06:50Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
31.7.2019 20:56:56Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
1.7.2019 8:15:57Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
1.7.2019 7:32:13Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok
1.7.2019 7:30:47Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok