Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Dátum zverejneniaTitulPopis
22.11.2018 18:02:07Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok