Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/962/2018

(FO) Petráš Ján (14.03.1964)

Trieda Hradca Králové 1287, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaTitulPopis
11.10.2019 15:23:07Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
11.10.2019 15:22:59Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok