Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/403/2018

(FO) Čičó Karol (03.11.1984)

Bošáca , 91307 Bošáca

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.8.2019 13:52:26Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok