Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/795/2018

(FO) Sivák Ján (04.10.1959)

Roztoky 93, 09011 Roztoky

Dátum zverejneniaTitulPopis
10.10.2019 12:46:47Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok