Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/17/2019

(FO) Šanta Milan (23.11.1947)

Rybník 27, 98265 Rybník

Dátum zverejneniaTitulPopis
22.5.2020 13:27:26Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok