Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/152/2019

(FO) Ostrolucký Jozef (15.07.1957)

Uľanská cesta 6166/162 , 97409 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.9.2020 15:20:09Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
28.10.2019 10:05:19Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok