Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Dátum zverejneniaTitulPopis
10.10.2019 12:34:48Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok