Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/78/2019

(FO) Chlúda Maroš (05.08.1982)

Ratkovo 1, 03854 Ratkovo

Dátum zverejneniaTitulPopis
22.6.2022 21:54:44Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
22.6.2022 21:54:38Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok