Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/154/2019

(FO) Naďová Helena (11.11.1968)

Trebišov , 07501 Trebišov

Dátum zverejneniaTitulPopis
12.7.2019 12:50:22Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok