Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/195/2019

(FO) Kočková Eva (05.03.1972)

Železničný riadok 1417, 05401 Levoča

Dátum zverejneniaTitulPopis
12.7.2019 13:33:54Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok