Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/62/2019

(FO) Krausz Marian (28.11.1987)

Semerovo , 94132 Semerovo

Dátum zverejneniaTitulPopis
4.12.2019 14:43:36Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok