Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2019

(FO) Fiedorová Alena (04.04.1980)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaTitulPopis
30.6.2020 16:04:37Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
30.6.2020 16:03:44Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok