Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Dátum zverejneniaTitulPopis
9.11.2019 16:37:40Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok