Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/697/2019

(FO) Ferkovič Miroslav (26.04.1966)

Laskomerská 518, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaTitulPopis
11.9.2019 13:32:53Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok
11.9.2019 7:45:41Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok