Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/192/2019

(FO) Oroszlányová Mária (12.09.1976)

Horné Semerovce 199 , 93584 Horné Semerovce

Dátum zverejneniaTitulPopis
10.11.2019 6:22:27Správa súdu - nemajetnosťbola zaslaná správa o nemajetnosti dlžníčky - v krátkej dobe bude podaný návrh na zrušenie konkurzu.
18.9.2019 12:55:57Nemajetnosť dlžníčky.Dňa 18.09.2019 bola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznamu do Obchodného vestníka.
18.9.2019 12:55:22Výzva zahraničným veriteľomDňa 18.09.2019 bola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznamu do Obchodného vestníka.
18.9.2019 12:55:01Oznámenie - číslo účtu.Dňa 18.09.2019 bola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznamu do Obchodného vestníka.
18.9.2019 12:54:01Oznámenie o kancelárii a možnosti nahliadnutia do spisuDňa 18.09.2019 bola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznamu do Obchodného vestníka.
18.9.2019 12:52:55Predvolanie dlžníčkyDlžníčka bola predvolaná za účelom poučenia v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. na deň 26.09.2019 do kancelárie správcu.