Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/635/2019

(FO) Benková Viera (04.03.1963)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Dátum zverejneniaTitulPopis
14.5.2020 12:51:09Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok