Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/709/2019

(FO) Kňazeová Ľudmila (19.01.1982)

Mesto Handlová , 97251 Handlová

Dátum zverejneniaTitulPopis
14.1.2020 13:57:00Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok