Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/226/2019

(FO) Tóth Arnold (07.12.1962)

Hviezdoslavova 2930/79 , 94360 Nána

Dátum zverejneniaTitulPopis
14.1.2020 15:49:32Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok