Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/567/2019

(FO) Kroščenová Eva (15.04.1997)

Potočná 204/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Dátum zverejneniaTitulPopis
14.2.2020 14:04:45Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok