Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/254/2019

(FO) Hrnčiarová Jana (27.03.1979)

( Sídl. Žitava 1401/12, 952 01 Vráble) Sídl. Žitava 1378/22 , 95201 Vráble

Dátum zverejneniaTitulPopis
26.3.2020 11:47:58Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok