Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/36/2020

(FO) Král Tibor (27.11.1977)

Sikenica 104, 93701 Sikenica

Dátum zverejneniaTitulPopis
30.7.2020 20:36:46Príprava správyPríprava správy pre OS Nitra -
17.2.2020 0:00:00Predvolanie dlžníkaDlžník sa na predvolanie dostavil, bol poučený v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z., o čom bol spísaný úradný záznam, ktorý tvorí súčasť správcovského spisu.
4.2.2020 0:00:00Predvolanie dlžníkadlžník bol predvolaný na deň 17.2.2020 za účelom spísania úradného záznamu a poučenia do kancelárie správcu.