Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/66/2020

(FO) Šenitka Ján (24.01.1968)

Šarišské Jastrabie 47, 06548 Šarišské Jastrabie

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.9.2022 9:02:24Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok