Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2020

(FO) Bernáthová Jana (19.07.1981)

Nábrežie čiernej vody 185, 90029 Nová Dedinka

Dátum zverejneniaTitulPopis
9.6.2020 8:26:45Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok