Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/65/2020

(FO) Ollé Tomáš (08.10.1973)

Malodunajská 3013, 94603 Kolárovo

Dátum zverejneniaTitulPopis
1.7.2020 12:09:24Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok