Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/196/2020

(FO) Šoltésová Daniela (14.04.1956)

Slovinská 3412/8 , 82104 Bratislava

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.6.2022 15:12:48Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok