Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/253/2020

(FO) Hruboš Ľubomír (13.07.1963)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaTitulPopis
25.1.2023 10:26:19Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok