(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Dátum zverejneniaTitulPopis
20.11.2020 0:00:00Vydanie uzneseniaOkresný súd Nitra vydal uznesenie o predĺžení lehoty na popieranie pohľadávok do 1.12.2020.
24.7.2020 0:00:00Súčinnosť úpadcuÚpadca predložil účtovné doklady v zmysle vyžiadania - predbežného správcu.
24.7.2020 0:00:001. správa predbežného správcuDňa 24.7.2020 bola Okresnému súdu Nitra doručená cestou ÚPVS - 1. správa predbežného správcu.
23.7.2020 0:00:00DožiadaniaBoli zaslané dožiadania na príslušné inštitúcie za účelom zisťovania majetku úpadcu.