Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/234/2020

(FO) Farkas Aladár (09.07.1983)

Neded 1247, 92585 Neded

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.9.2020 10:35:26Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok