Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/167/2020

(FO) Hoták Jaroslav (04.03.1974)

Záhradná 234, 08222 Ostrovany

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.9.2020 10:24:15Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok