Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/286/2020

(FO) Ogurčáková Gabriela (23.06.1988)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.9.2020 10:22:48Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok