Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/190/2020

(FO) Hanová Mária (26.10.1974)

Topoľčany , 95501 Topoľčany

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.9.2020 9:55:17Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok