Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/268/2020

(FO) Pota Dalibor (09.06.1973)

Seňa 120, 04458 Seňa

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.10.2020 12:25:35Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok