Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/259/2020

(FO) Šlézová Ingrid (22.01.1982)

Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy

Dátum zverejneniaTitulPopis
21.11.2020 16:25:46Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
21.11.2020 16:25:40Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok