Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/198/2020

(FO) Tokár Jozef (16.05.1973)

Podskalka 5903, 06601 Humenné

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.10.2020 14:29:40Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok