Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/278/2020

(FO) Vargová Kamila (08.05.1968)

Čingovská 1378/7 , 04012 Košice

Dátum zverejneniaTitulPopis
16.10.2020 12:35:58Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok