Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/256/2020

(FO) Makulová Silvia (18.05.1971)

Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica

Dátum zverejneniaTitulPopis
20.11.2020 14:55:56Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok