Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020

(FO) Miškovič Miroslav (13.02.1957)

Saleziánov 1283, 07101 Michalovce

Dátum zverejneniaTitulPopis
13.1.2021 15:25:33Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok