Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/360/2020

(FO) Lipkovics Tomáš (07.01.1980)

Dolný Chotár 106, 92541 Dolný Chotár

Dátum zverejneniaTitulPopis
21.7.2021 22:52:32Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok