Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/296/2020

(FO) Vizinová Ľudmila (25.01.1975)

Levice , 93401 Levice

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.2.2021 14:20:16Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok