Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/387/2020

(FO) Stariaková Martina (05.03.1976)

Lastomír 61 , 07237 Lastomír

Dátum zverejneniaTitulPopis
25.1.2023 11:45:15Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok