(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Dátum zverejneniaTitulPopis
12.7.2022 0:00:00Konenie 1. schôdze veriteľov
28.6.2022 6:24:54Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
22.6.2022 21:31:42Uplynutie lehoty na popieranie pohľadávokSprávca uzavrel zisťovanie prihlásených pohľadávok
2.6.2022 0:00:00Zvolanie prvej schôdze veriteľovSprávca určil termín, miesto a program prvej schôdze veriteľov. Podmienky účasti zverejné v OV č. 106/2022dňa 2.6.2022.
23.5.2022 9:04:16Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok