Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/6/2021

(FO) Ferenc Štefan (12.08.1957)

Zbudské Dlhé 100, 06712 Zbudské Dlhé

Dátum zverejneniaTitulPopis
3.5.2021 23:14:11Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok