Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/34/2021

(FO) Rafael Václav (29.09.1974)

Ševčenkova 1138, 85101 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaTitulPopis
9.6.2021 9:03:55Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok