Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/20/2021

(FO) Stupianska Radka (28.07.1998)

Martin , 03601 Martin

Dátum zverejneniaTitulPopis
9.6.2021 10:47:02Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok