Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/134/2021

(FO) Laszabová Zuzana (10.03.1982)

83 , 93701 Malé Ludince

Dátum zverejneniaTitulPopis
21.7.2021 16:12:26Predvolanie dlžníkaDlžníčka je predvolaná do kancelárie správcu na deň 27.7.2021 za účelom poučenia v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. - o čom bude spísaný úradný záznam.