Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/123/2021

(FO) Hoppej Miroslav (05.06.1969)

Hlavná 454, 05919 Vikartovce

Dátum zverejneniaTitulPopis
14.9.2021 16:27:55Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok