(PO) SLOMIK, s r.o., IČO 31361269

Pečnianska 6, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dátum zverejneniaTitulPopis
25.11.2021 13:15:23Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
31.10.2021 10:50:18Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok