Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Dátum zverejneniaTitulPopis
7.3.2022 14:09:26Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok