Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/235/2021

(FO) Sládek Martin (11.07.1993)

Senec , 90301 Senec

Dátum zverejneniaTitulPopis
22.8.2022 18:14:05Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok